Politika zasebnosti

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.star.ngen.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja NGEN, energetske rešitve, d.o.o., Moste 101, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju: NGEN d.o.o.) in je informativne narave. Na spletni strani predstavljamo splošne informacije o podjetju NGEN d.o.o. ter o njegovem poslovanju, produktih, storitvah in inovacijah. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno stran. To pravno obvestilo lahko podjetje NGEN d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni obliki, zato priporočamo, da ga v primeru uporabe spremljate in sprotno preverjate na spletni strani www.star.ngen.si. Z uporabo spletne strani www.star.ngen.si ste kot uporabnik strani izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate. Uradne, pravno – formalne informacije o podjetju ter o njegovem poslovanju se lahko razlikujejo od informacij na spletni strani podjetja.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe, objavljene na spletnem mestu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi, načrti in računalniški programi) so predmet avtorske zaščite po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995 s spremembami). Uporabljajo se lahko izključno za izobraževalne in nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorski ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden NGEN d.o.o.. NGEN d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli in kakor koli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na tej spletni strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti

NGEN d.o.o. se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na spletnem mestu www.star.ngen.si, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost spletnih strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. NGEN d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani. Niti NGEN d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode. Na spletni strani www.star.ngen.si obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z NGEN d.o.o.. NGEN d.o.o. ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Podjetje NGEN d.o.o. tudi ne more biti odgovorno za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.star.ngen.si zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetje NGEN d.o.o. ni odgovorno za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.star.ngen.si.

Spremembe splošnih pogojev

Nenehni razvoj spleta zahteva posodabljanje spletnih strani in spreminjanje našega pravnega obvestila. Podjetje NGEN d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.star.ngen.si in pravnih obvestil kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.